Friday, March 29, 2013


Jag är ett jävulskt självständig ung kvinna som både jobbar på mina två jobb och skriver uppsats (okej uppsatsen blir det inge med men ändå). Känner som Henrik Berggren idag. Man jobbar och står i men vad ska jag med en banan till? (egentligen)

No comments:

Post a Comment