Wednesday, April 6, 2011

Things that make me happy 1


Att en dag, när man sätter på datorn, upptäcka att en av ens finaste vänner har lämnat en visuell notering till en, en notering som sedan fyllts på av flera av ens bästa människor.

No comments:

Post a Comment