Sunday, May 27, 2012

Euphoria

Detta är något oerhört viktigt. Hur musik kan förena och riva murar. En bisexuell feminist som står upp för mänskliga rättigheter och mot rasism har vunnit! Vunnit den tävling i Europa som är mest präglad av strävan att visa upp en ytlig fasad av politisk korrekthet. En tävling där människor som är annorlunda inte hör hemma annat än som rena skämt. Däri ligger den största vinsten enligt mig.

No comments:

Post a Comment