Friday, August 19, 2011

C.A.M.E.R.A
Jag går runt i cirklar och väntar på min nya kamera som redan är tre dagar försenad. Det är det dyraste jag någonsin köpt.

No comments:

Post a Comment