Sunday, May 8, 2011

My guru

Denna man är min guru, min livscoach som står för den verkliga “sunt förnuft-metoden”.

Emil Jensen.

No comments:

Post a Comment